Trở về mái nhà xưa

Written by Super User. Posted in Testimony||Làm Chứng

Tiến sĩ Lâm Ngữ Ðường, sinh năm 1895 tại  tỉnh Phúc kiến  và mất năm 1976 tại Hồng Kông. Là  một học giả và văn sĩ có tài, ông không chỉ nổi tiếng của Trung Hoa, mà còn là một nhà văn hóa lớn  của thế  giới.  Sau khi tốt nghiệp trường Ðại học Saint John's ở Thượng hải, Ông đã học thêm tại  Đại học Harvard, Hoa Kỳ, và đỗ tiến sĩ tại trường Ðại học Leipzig, Ðức Quốc. Ông từng làm giáo sư hai trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, chủ bút phần Anh Ngữ cho tờ Academic Sinica,  làm Viện Trưởng Viện Ðại Học Nanyang ở Singapore, và là Giám Ðốc đầu tiên của  Phân Bộ Văn Hóa Nghệ Thuật Liên Hiệp Quốc (UNESCO), khi tổ chức nầy mới ra đời vào năm 1948.

 

Trong cả cuộc đời Tiến sĩ Lâm Ngữ Ðường ...

Tôi chọn đấng Christ

Written by Super User. Posted in Testimony||Làm Chứng

Trần Thuyên là một nhà trí thức Việt nam lớn lên vào cuối thời Pháp thuộc. Ông sanh ra  tại Quảng trị, học Trường Thiên Hựu (Institut de la Providence) ở Huế, sau đó ông sang Hongkong, tham gia vào một nhóm cách mạng chống Pháp thời đó.

Giữa thập niên 1940, ông sang Anh du học, và tốt nghiệp Cao học Văn chương Anh. Đầu thập niên 1950, ông sang Pháp hợp tác với kỹ sư Ngô Đình Luyện, để vận động cho sự trở về chấp chánh của Cố Tổng thống Ngô đình Diệm, người mà ông đã ...