Linh hồn con người đi đâu sau khi chết? - Vực sâu

Written by Super User. Posted in Christian Belief || Niềm Tin Cơ Đốc

C. Vực sâu: 

Tiếng Hy-lạp là Tartaroo, nếu căn cứ vào tiếng Hy-lạp, thì từ nầy chỉ được dùng một lần trong II Phi-e-rơ 2:4:

“Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ khi họ phạm tội, nhưng quăng vào vực sâu (Tartaroo), tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng trong nơi tối tăm để chờ ngày phán xét.”  (Bản Kinh Thánh Truyền Thống) 

Dịch là “vực sâu” như trên thì chính xác hơn dịch là “hỏa ngục” như trong bản Hiệu Đính 2010.

Bản Kinh Thánh Anh ngữ (KJV, NIV) dịch là "hell" cũng không chính xác.

Vực sâu không phải là nơi cư trú của linh hồn những người chết, nhưng là một nơi đặc biệt giam giữ các thiên sứ phạm tội đặc biệt, Đức Chúa Trời trói họ lại bằng xiềng, nhốt họ vào đó để chờ ngày phán xét. Các thiên sứ nầy phạm một loại tội đặc biệt đến nỗi phải bị Chúa giam cầm trong vực sâu, trong khi Sa-tan và các quỷ sứ của nó phạm tội nhưng không bị giam cầm (Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan hoạt động cho đến thời đại vương quốc của Chúa Jesus, Sa-tan sẽ bị giam cầm trong một ngàn năm, sau đó Sa-tan lại được tạm thời thả ra, và cuối cùng nó sẽ bị quăng vào hồ lửa (Khải Huyền 20:1-3,7-10). Số phận của các thiên sứ phạm tội nầy sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời trong ngày phán xét: “Ngài phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó” (Ma-thi-ơ 24:41). Ngày phán xét là ngày nào thì chỉ có Đức Chúa Trời biết, ngày đó sẽ đến trong tương lai.

Chúng ta biết câu chuyện người bị quỷ ám trong Ma-thi-ơ 8:28-34 hay Luca 8:26-33, có rất nhiều quỷ ám vào người nầy. Khi gặp Chúa Jesus, các quỷ sợ hãi nói với Chúa “Lạy Con Đức Chúa Trời … có phải Ngài đến đây để làm khổ tôi trước kỳ hạn không?” Ma quỷ biết số phận của nó sẽ bị quăng vào hồ lửa theo kỳ hạn mà Đức Chúa Trời ấn định, nó sợ Chúa Jesus sẽ đuổi nó vào hồ lửa trước kỳ hạn. Sau đó các quỷ xin Chúa Jesus đừng đuổi nó xuống vực sâu, nhưng xin cho được nhập vào bầy heo. Chúa cho phép chúng nhập vào bầy heo. Các quỷ đó sợ Chúa Jesus đuổi nó xuống vực sâu để cùng phải chịu chung cảnh xiềng xích như các thiên sứ phạm tội đặc biệt. Chúng ta biết Chúa Jesus không đuổi chúng xuống vực sâu, vì theo ý định của Đức Chúa Trời, vực sâu là để giam giữ các thiên sứ phạm tội đặc biệt. 

Ngày hôm nay, khi con cái Chúa phải đối diện với công việc đuổi quỷ, chúng ta được Chúa ban cho uy quyền trên ma quỷ, nhân danh Chúa để đuổi ma quỷ ra khỏi một người nào. Còn việc buộc nó phải đi vào hồ lửa là công việc của Đức Chúa Trời chứ không phải việc của chúng ta, vì chỉ khi đến kỳ hạn ấn định, Đức Chúa Trời sẽ quăng ma quỷ vào hồ lửa. Chúng ta cũng không thể buộc chúng phải đi xuống vực sâu, vì đó không phải là quyền của chúng ta. Chính Chúa Jesus cũng không làm như thế.

Ngoài ra, trong sách Khải Huyền đặc biệt có nói nhiều đến vực sâu (Abyss, bottomless):

“Vị thiên sứ thứ năm thổi loa, thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất, và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên …” (Khải Huyền 9:1,2)

“Nó có vua đứng đầu, là sứ giả của vực sâu, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là A-ba-đôn, tiếng Hy- lạp gọi là A-bô-ly-ôn.”  (Khải Huyền 9:11)

“Con thú mà ngươi đã thấy, trước có mà bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực sâu lên và đi đến chốn hư mất…”  (Khải Huyền 17:8)

“Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ từ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân nữa, cho đến chừng hạn một ngàn năm đã mãn” (Khải Huyền 20:1-3)