Thuyết Tiến Hóa Và Niềm Tin Cơ Đốc

Written by Super User. Posted in Christian Belief || Niềm Tin Cơ Đốc

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam, vấn đề tiến hóa được đề cao và đưa vào chương trình giáo dục học đường như là một phương tiện củng cố cho chủ thuyết duy vật. Ở một số nơi người ta còn dùng thuyết tiến hóa để chống lại sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa. Đa số những người chấp nhận thuyết tiến hóa đều phủ nhận quyền tạo hóa đã sáng tạo ra muôn loài vạn vật. Có một thời người ta xem thuyết tiến hóa như là lý thuyết khoa học vào hạng nhất, nhưng lần lần khi khoa học tiến bộ, những vấn đề của thuyết tiến hóa được các nhà khoa học xem xét lại trên cơ sở khoa học. Nhất là khi thuyết tiến hóa hữu thần xuất hiện đã kéo các nhà khoa học xích lại gần với Đấng sáng tạo hơn. Đây ...

Người Tin Lành Đối Với Việc Thờ Cúng Tổ Tiên Tại Việt Nam

Written by Super User. Posted in Christian Belief || Niềm Tin Cơ Đốc

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là truyền thống lâu đời được lưu truyền qua nhiều thế hệ tại Việt nam, nay cần phải được xét lại theo cái nhìn của kinh thánh.

Việt nam là một đất nước nhỏ bé thuộc phía đông bán đảo Đông dương, thuộc khu vực Đông Nam Á, nhiều truyền thống văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau được tiếp tục lưu truyền cho đến ngày nay. Thờ tổ tiên cũng là một trong những nét độc đáo của người Việt xưa nay, hình thức này đã ăn sâu bén rễ vào trong ...

Làm gì trong ngày yên nghĩ

Written by Super User. Posted in Christian Belief || Niềm Tin Cơ Đốc

 

 

Hãy nhớ Ngày Nghỉ đặng làm nên Ngày Thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ; vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ ...

Linh hồn con người đi đâu sau khi chết?

Written by Super User. Posted in Christian Belief || Niềm Tin Cơ Đốc

“Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình” (Thi Thiên 146:4)

“Và bụi tro trở về đất như nguyên thủy, còn thần linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó” (Truyền Đạo 12:7)

Con người sau khi qua đời, phần thân xác (body) sẽ được chôn trong mồ mả, hỏa táng, thủy táng…, có những thân xác bị tan vỡ hoàn toàn do bom đạn không thu hồi lại được, dù bằng cách nào đi nữa, thân xác sẽ trở về bụi đất. Phần linh hồn của con người sẽ không chết ...