Lịch sử phát triển - Giai đoạn phát triển

Written by Super User. Posted in Introduction||Giới Thiệu

III. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (1992 – 2011)

[dropcap]Trong việc xây cất cơ sở của Hội Thánh tại Mirrabooka, sau nhiều lần thảo luận và cuối cùng Hội Thánh đã chọn được mẫu thiết kế Nhà Thờ với giá thị truờng khi hoàn tất là $350,000. Chúa đã dự bị sắp đặt những người góp phần trong việc xây cất ngôi Nhà Thờ nầy đều là con cái Chúa. Từ ông kiến trúc sư vẻ đồ án Nhà Thờ, ông Giám Đốc Ngân Hàng National giúp đở cho Hội Thánh mượn tiền, ông thầu đứng tên cho Hội Thánh mượn giấy phép xây cất, tất cả đều tạo điều kiện thuận lợi để Hội Thánh tiến hành việc xây cất Nhà thờ và lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 24-11-1991. Từ lúc khởi công xây cất cho đến khi hoàn tất, các tín hữu trong Hội Thánh đã hăng hái mỗi khi rỗi rãnh cũng như mỗi khi đi làm ở hãng xưởng về đều đến chỗ xây cất Nhà Thờ để phụ giúp. Vì thế, Hội Thánh đã tiết kiệm một số tiền lớn trong việc xây cất Nhà Thờ. Thay vì phải mượn số tiền $250,000 trả nợ ngân hàng trong vòng 11 năm, thì Hội Thánh chỉ mượn $150,000 và trả trong vòng 7 năm. Khi Nhà Thờ được hoàn tất, tổng kết tất cả chi phí là $202,100, bao gồm luôn gạch lót sân và thảm lót bên trong Nhà Thờ. [/drppcap]

Hội Thánh đã làm Lễ Cung Hiến Đền Thờ vào ngày 24-5-1992 rất trọng thể. Kể từ nay, Hội Thánh đã có nơi sinh hoạt cố định và đầy đủ tiện nghi, tiện lợi cho mọi sinh hoạt của Hội Thánh, không còn cảnh phải chờ đợi hoặc dọn dẹp cho nhanh mỗi khi nhóm lại nữa.

Thật rất cám ơn Chúa, các tín hữu hứa dâng cho việc Tạo Mãi Nhà Thờ đã trung tín dâng hiến đóng góp số tiền mình đã hứa và dâng đặc biệt thêm, nên thay vì 7 năm mới trả xong nợ mượn của Ngân Hàng, Hội Thánh đã trả dứt nợ trong vòng 5 năm, và Hội Thánh đã làm Lễ Cảm Tạ Hoàn Tất Việc Tạo Mãi Nhà Thờ vào ngày 28-4-1996. 

Từ khi có Nhà Thờ, Hội Thánh đã thành lập các Tổ Học Kinh Thánh hàng tuần tại gia. Các tín hữu trong Hội Thánh được chia làm 7 Tổ sinh hoạt và luân phiên từ nhà người nầy đến nhà người khác trong Tổ mỗi tuần. Qua các Tổ học Kinh Thánh, các gia đình trong Hội Thánh càng khắng khít hơn trong tình anh em trong Chúa, đời sống được trưởng thành trong đức tin qua việc học hỏi Lời Chúa. Các Tổ Học Kinh Thánh đã được hoạt động từ năm 1992 và duy trì cho đến hôm nay. 

Lớp giáo lý báp tem cũng đã được tổ chức một cách bài bản để trang bị giáo lý cho tân tín hữu trước chi chịu báp tem. Ngoài ra, các Lớp Trường Chúa Nhựt đã  được tổ chức hàng tuần từ 9 giờ sáng giúp cho các con cái Chúa sâu nhiệm hơn về Lời của Chúa, đời sống đức tin được nâng cao khi đã tham dự qua các Lớp Trường Chúa Nhựt nầy.

Nhằm mục đích giúp cho đời sống đức tin của các con cái Chúa được tăng trưởng hơn và tình thông công trong Chúa càng bền chặt hơn. Hội Thánh cũng đã thành lập các ban ngành sinh hoạt theo từng lứa tuổi và phái tính như:  Ban Trung Niên, Ban Phụ Nữ, Ban Nam Giới. Các Ban Ngành đã sinh hoạt rất vui vẻ, sôi động. Chúa đã dùng các ban ngành yểm trợ Hội Thánh qua các chương trình đặc biệt rất tích cực và kết quả.  Hiện tại, Ban Nam Giới và Phụ Nữ đã họp chung với nhau trong Ban Cao Niên , sinh hoạt vào mỗi sáng Thứ Tư tại Nhà Thờ lúc 11 giờ sáng. Ban Trung Niên vẫn duy trì sinh hoạt hai tuần một lần vào Tối Thứ Bảy lúc 7.30.

Hội Thánh cũng đã xuất bản tạp chí Niềm Tin để bồi linh cho tín hữu và phổ biến Tin Lành cho đồng hương Việt nam tại Perth. Qua tạp chí Niềm Tin, nhiều người Việt tại Perth biết đến Hội Thánh và Tin Lành cứu rỗi của Chúa. Tờ báo Niềm Tin đã được xuất bản mỗi tháng một lần, đến số 15 mới tạm đình bản. Hiện nay, Ban Cao Niên trong Hội Thánh đã thực hiện tờ báo Tuổi Nhàn do ông Nguyễn Long Giáp đảm trách biên soạn thực hiện và Hội thánh phổ biến. Tờ báo Tuổi Nhàn đã khích lệ nhiều Ông Bà lớn tuổi trong Hội Thánh trong đời sống tuổi già và có nhiều người Việt bên ngoài Hội thánh cũng đã hỏi xin nhận tờ báo nầy để đọc.

Chúa cũng đã cảm động nhiều người trong Hội Thánh dâng mình hầu việc Chúa qua việc ghi danh tham dự việc học Lời Chúa tại các Trường Thần Học trong Tiểu Bang Tây Úc. Vì thế, Hội Thánh đã thành lập Quỹ học bỗng Ti-mô-thê, mục đích để giúp đở phần nào học phi cho các con cái Chúa theo học Thần Học. Các tín hữu trong Hội Thánh đả đáp ứng dâng vào Quỹ Học Bỗng nầy, cũng như các Tổ Học Kinh Thánh cũng đã dâng hiến vào Quỹ Học Bỗng sau mỗi lần nhóm lại. Nhờ thế, Hội Thánh đã khích lệ và nâng đở cho những người theo học Lời Chúa. Hiện nay, các đầy tớ Chúa từ Hội Thánh đã học xong Thần Học và dâng mình hầu việc Chúa tại các tiểu bang miền Đông như: Mục Sư Trần Thanh Tâm, Mục Sư Nguyễn Tiến Dũng, Mục Sư Hồ Đấu, Mục Sư Nguyễn Văn Ngon, Truyền Đạo Hồ Văn Lành, Truyền Đạo Nhữ Đình Hoà và Thầy Võ Minh Kiệt. Hiện tại, trong Hội Thánh có Anh Diệp Cao Phong đang học chương trình Cử Nhân Thần Học (full-time). Và Anh Benjamin Trịnh, Đỗ Khắc Hiển học part-time.

Nhờ có cơ sở mới, Hội Thánh đã nghĩ đến việc truyền giảng Tin Lành cho người Việt xung quanh vùng Nhà Thờ bằng cách tổ chức trường Việt Ngữ Tin Lành, để dạy cho con em Việt Nam biết nói tiếng Việt và qua đó tiếp xúc với phụ huynh các em để mời họ đến Nhà Thờ tham dự các buổi truyền giảng, phát sách báo Tin Lành và giới thiệu về Chúa cho họ. Chương trình dạy Việt Ngữ được tổ chức mỗi sáng thứ bảy hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Chúa đã ban cho công tác dạy Việt Ngữ nầy. Có nhiều em và phụ huynh đã biết Chúa và tin nhận Ngài. Hiện tại, Trường Việt Ngữ mỗi khoá học đều có trên 120 em theo học.

Hội Thánh cũng đã tổ chức thành công Đại Hội Bồi Linh toàn quốc lần đầu tiên tại Perth vào cuối năm 1996. Đại Hội được tổ chức 4 ngày đêm, qui tụ trên 700 người từ khắp nơi trên nước Úc về tham dự. Các tín hữu trong Hội Thánh đã góp phần tổ chức Đại Hội rất chu đáo và thành công, mang lại vinh hiển danh Chúa.

Trào lưu xã hội thay đổi, sinh hoạt của Đoàn Hướng Sinh Tin Lành cũng phải thay đổi để thích hợp với cuộc sống xã hội. Vì thế, Đoàn Hướng Sinh Tìn Lành được thay đổi thành Ban Thanh Thiếu Nhi, các em đến sinh hoạt không còn mặc đồng phục nữa. Cách sinh hoạt của các em được tổ chức giống như của Hội Thánh Hill- Song cho giới trẻ tại Sydney. Sinh hoạt mới mẽ nầy thích hợp hơn với các em Thanh Thiếu Nhi trong Hội thánh, số em sinh hoạt với Thanh Thiếu Nhi càng tăng thêm nên không đủ phòng ốc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho các em. Vì thế, Hội Thánh một lần nữa kêu gọi dâng hiến cất thêm phòng ốc để có đủ chỗ cho các em sinh hoạt, và miếng đất phía sau Nhà Thờ được xây thêm một dãy phòng dùng làm nơi sinh hoạt riêng biệt cho Thanh Thiếu Nhi trong Hội Thánh. Sau một vài năm, các phòng phía sau lại không đủ chỗ cho các em. Trước đó, Chúa đã thấy trước điều nầy và đã sắp đặt đại dụng một số con cái Chúa đứng ra chịu trách nhiệm gây quỹ cho Hội Thánh. Chúa hướng dẫn đúng thời điểm, các tín hữu trong Ban Gây Quỹ đã mua một miếng đất tại vùng Balga, và đứng ra lo việc xây cất hoàn chỉnh ngôi nhà đó. Số tiền bán ngôi nhà để gây quỹ nầy đã dùng cho việc cất thêm một dãy phòng nữa nối tiếp dãy phòng đã cất trước kia, làm nơi sinh hoạt cho Thanh Thiếu Nhi rất khang trang và đầy đủ.

Hai đại mạng lịnh mà Chúa đã giao cho Hội Thánh trải qua các thời đại là: Truyền Giảng Tin Lành và Dạy Lời Chúa (Mathiơ 28: 18,19). Hội Thánh Perth đã thực thi mạng lịnh của Chúa qua việc tổ chức các chương trình truyền giảng tại Nhà Thờ vào những dịp Lễ như Giáng Sinh, Phục Sinh, Tết Nguyên Đán, Ngày Cha, Ngày Mẹ v.v… Mỗi lần có Hội Chợ Tết của Cộng Đồng Người Việt, Hội Thánh cũng đã tham gia và dùng cơ hội nầy để phổ biến các sách vỡ, băng dĩa CD về truyền giảng. Chương trình thăm viếng Viện Dưỡng Lão và các Trại Giam cũng đã được thực hiện. Chúa đã cho có một số người Việt tin nhận Chúa và đến sinh hoạt với Hội Thánh qua hai chương trình nầy. 

Việc trang bị Lời Chúa cũng đã được đẩy mạnh qua các khoá học ngắn hạn mỗi năm. Các con cái Chúa đã hưởng ứng tích cực qua mỗi khoá học có đến 40 người tham dự. Chương trình Bồi Linh và Học Lời Chúa đều được tổ chức mỗi năm, Hội Thánh đã mời các vị Mục Sư Diễn Giả đến thăm viếng, giảng dạy và huấn luyện cho tín hữu trong Hội Thánh trong thời gian qua như sau: Ông Bà Mục Sư Thomas Stebbins, Ông Bà Mục Sư Nguyễn Thỉ, Ông Bà Mục Sư Lâm Văn Minh, Mục Sư và Bà Nguyễn Bá Quang, Mục Sư Nguyễn Hữu Cương, Ông Bà Mục Sư Trương Phan Hy, Mục Sư Tô Văn Út, Mục Sư Nguyễn Đăng Minh, Cô Giáo Sư Ánh Tuyết Fisher, Ông Bà Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm, Ông Bà Mục Sư Lê Phước Nguyên, Mục Sư Nguyễn Lâm Hương, Mục Sư Lê Hoàng Long, Mục Sư Phạm Văn An, Tiến Sĩ Phan Như Ngọc, Mục Sư Nguyễn Huệ Nhật, Mục Sư Đặng Ngọc Báu, Mục Sư Hồ Xuân Phú, Ông Bà Mục Sư Lê Văn Tính, Mục Sư Võ Minh Hùng và Mục Sư Đinh Thiên Tứ mới đến gần đây.

Nhìn lại 30 năm hình thành và phát triển Hội Thánh tại Perth, không ai có thể phủ nhận sự hiện diện và dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Suốt 30 năm qua, kể từ ngày các tín hữu đầu tiên đứng ra thành lập, Hội Thánh đã không ngừng phát triển, ngày hôm nay Hội Thánh có ngôi nhà thờ đẹp đẽ, có tổ chức hoàn chỉnh, có Mục Sư Quản Nhiệm, Phó Quản Nhiệm lo cho Thanh Thiếu Nhi, có các ban ngành sinh hoạt rất tích cực, có người đi học Trường Kinh Thánh và đang phục vụ Chúa ở các Hội Thánh miền Đông nước Úc. Nhờ sự đóng góp tích cực của các tôi tớ, con cái Chúa, chúng ta mới có được như ngày nay.

Chúng ta rất cám ơn Ông Bà Geoff Fraser, Ông Ken Beamish, Ông Bà Mục Sư John Fletcher, những người đã góp phần không nhỏ vào công tác gây dựng Hội Thánh lúc ban đầu. Chúng ta luôn nhớ đến công lao của những người đã đứng ra gánh vác công việc Chúa chung của Hội Thánh, tự nguyện làm những viên gạch đầu tiên xây dựng Nhà Chúa. Trên hết mọi sự, chúng ta vui mừng, biết ơn Đức Chúa Trời, đã thành lập, dẫn dắt và duy trì từng bước một để Hội Thánh có được như ngày hôm nay. “Đức Giê-Hô-Va đã làm cho chúng con những việc vĩ đại. Vì thế, chúng con vui mừng” (Thi-Thiên 126: 3). A-Men.

 Mục Sư Lý Văn Quang