Bài Giảng

Written by Super User. Posted in Activities || Hoạt Động

Các Bài Giảng Gần Đây

Name Play
20150215 Ng H Dinh - Phuoc
20141116 Ly Van Quang - Nen Thanh
20141026 Ly Van Quang - 3 Dieu Can Lam Trong Thoi Ky Cuoi Cung
20141019 Ng H Dinh - Trai Tim Co Doc
20141005 Ly Van Quang - Chua Yeu Em
20140921 Ng H Dinh - Thien Chuc Cao Quy
20140907 Huynh Minh Duc - Moi Lien He Chua va Co Doc Nhan
20140824 Ng H Dinh - Hai Chieu Kich
20140817 NDTK - Hau Viec Chua Trong Viec Cham Soc Gia Dinh
20140706 NDTK - Than The La Den Tho Cua DTL
20140504 NDTK - Nguoi Vo Co Doc


Các Bài Giảng Mục Sư Lý Văn Quang

Name Play
20140928 Ly Van Quang - Hay An O Nhu Vay
20140914 Ly Van Quang - Lam Toi Mot Chua
20140831 Ly Van Quang - Chon Con Duong Hep
20140629 Ly Van Quang - Than The Dang Christ
20140608 Ly Van Quang - Xay Dung HT Vung Manh
20140418 Ly Van Quang - Nhin Cay Thap Tu
20140316 Ly Van Quang - Su Dung Tien Bac Trong Gia Dinh
20140216 Ly Van Quang - Gia Dinh Vung Manh
20140126 Ly Van Quang - Nhu Can Mot Nam Moi
20140105 Ly Van Quang - Suc Moi
20131229 Ly Van Quang - Tong Ket Cuoi Nam
20131124 Ly Van Quang - Ly Do De Ta On
20131027 Ly Van Quang - Tho Phuong Phai Le
20131006 Ly Van Quang - Lam Gi Trong Ngay Yen Nghi
20130915 Ly Van Quang - Song Giua The Gian
20130901 Ly Van Quang - Tinh Cha Con
20130714 Ly Van Quang - Phuc Su Chua
20130616 Ly Van Quang - Binh Tat
20130525 Ly Van Quang - Nguoi Cua Chua
20130512 Ly Van Quang - Nguoi Me Tuyet Voi


Các Bài Giảng Mục Sư Nhữ Đoàn Trung Kiên

Name Play
20141109 NDTK - Song Vuot Len Nhung Bat Dong Y Kien
20141012 NDTK - Hau Viec Chua Qua Viec Cau Thay
20140720 NDTK - Bong Trai Cua DTL
20140525 NDTK - Hau Viec Vi Biet On Chua
20140420 NDTK - Hay Noi Cho Phi-e-ro
20140330 NDTK - Nguoi Chong Co Doc
20140309 NDTK - Khi Cha Me Tuong Con Khong Nhin Thay
20140209 NDTK - Tu Ma Trong Kinh Thanh
20140119 NDTK - Hiep Mot Trong HT
20131201 NDTK - Suc Moi
20131117 NDTK - Moi Quan He Trong Gia Dinh - P2
20131103 NDTK - Ket Qua Cho Dang Christ
20130922 NDTK - Moi Quan He Trong Gia Dinh
20130908 NDTK - 3 Nhu Cau Thiet Yeu Trong Moi Quan He
20130825 NDTK - Ai Lam Chu
20130623 NDTK - It Duc Tin - Ho Nghi
20130602 NDTK - It Duc Tin - So
20130519 NDTK - Boi Duc Tin Nguoi Phung Duoc Sach


Các Bài Giảng Mục Sư Nguyễn Hữu Đĩnh

Name Play
20140727 Ng H Dinh - Chua va Toi
20140622 Ng H Dinh - 3 Thi Cua Co Doc Nhan
20140420 Ng H Dinh - Co Doc Nhan Voi Trach Nhiem Cao Quy
20140223 Ng H Dinh - Phuoc Cho Nguoi Nuong Cay Noi Chua
20131208 Ng H Dinh - Doi Song Dep Long Chua