Bài Giảng

Written by Super User. Posted in Activities || Hoạt Động

Các Bài Giảng Mục Sư Nguyễn Hữu Đĩnh

Name Play
20140727 Ng H Dinh - Chua va Toi
20140622 Ng H Dinh - 3 Thi Cua Co Doc Nhan
20140420 Ng H Dinh - Co Doc Nhan Voi Trach Nhiem Cao Quy
20140223 Ng H Dinh - Phuoc Cho Nguoi Nuong Cay Noi Chua
20131208 Ng H Dinh - Doi Song Dep Long Chua