Bài Giảng

Written by Super User. Posted in Activities || Hoạt Động

Các Bài Giảng Mục Sư Nhữ Đoàn Trung Kiên

Name Play
20141109 NDTK - Song Vuot Len Nhung Bat Dong Y Kien
20141012 NDTK - Hau Viec Chua Qua Viec Cau Thay
20140720 NDTK - Bong Trai Cua DTL
20140525 NDTK - Hau Viec Vi Biet On Chua
20140420 NDTK - Hay Noi Cho Phi-e-ro
20140330 NDTK - Nguoi Chong Co Doc
20140309 NDTK - Khi Cha Me Tuong Con Khong Nhin Thay
20140209 NDTK - Tu Ma Trong Kinh Thanh
20140119 NDTK - Hiep Mot Trong HT
20131201 NDTK - Suc Moi
20131117 NDTK - Moi Quan He Trong Gia Dinh - P2
20131103 NDTK - Ket Qua Cho Dang Christ
20130922 NDTK - Moi Quan He Trong Gia Dinh
20130908 NDTK - 3 Nhu Cau Thiet Yeu Trong Moi Quan He
20130825 NDTK - Ai Lam Chu
20130623 NDTK - It Duc Tin - Ho Nghi
20130602 NDTK - It Duc Tin - So
20130519 NDTK - Boi Duc Tin Nguoi Phung Duoc Sach